Met je voeten in de aarde
je handen in de verf
en de sterretjes in je ogen..

Theaterboerderij Op ’t Hogt is een schitterende plek.

Graag willen wij dat alle gasten zich hier welkom voelen.

Daarvoor is ook je bijdrage nodig.

Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld.

KLIK HIER OM TE BOEKEN 

Wij verwachten dat iedere gast:

- zich respectvol gedraagt naar alle personen, dieren en de omgeving.

- de accommodatie correct gebruikt en netjes houdt.

- plastic, glas, papier, gft en restafval scheidt en op de daarvoor bestemde plaatsen deponeert.

- de overlast voor medegasten en bewoners beperkt. Geen harde  muziek.  Van 's avonds 22.00 uur tot 's morgens 07.00 uur is er rust op ‘t Hogt.

- let op de eigen spullen. Op ’t Hogt en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van gasten.

- beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van Theaterboerderij Op ‘t Hogt onmiddellijk meldt en vergoedt aan Op ’t Hogt. Wanneer het lastig is vast  te stellen wie de schade heeft aangericht, neemt Op 't Hogt het recht om betrokkenen aansprakelijk te stellen.

- rookt op de daarvoor aangewezen plaatsen. Alle kamers, kota's en binnenruimten zijn strikt rookvrij. Ruim je eigen peuk op. Onze kippen kunnen er erg ziek van worden.

- zich onthoudt van drugs. Theaterboerderij Op 't Hogt is drugsvrij. Bij gebruik van drugs volgt  onmiddellijke ontzegging en/of verwijdering van het terrein, zonder restitutie van reeds betaalde kosten.

- zijn huisdieren thuislaat. Theaterboerderij Op 't Hogt heeft zelf voldoende dieren. Het zou tot teveel onrust leiden. Wij maken graag een uitzondering voor hulphonden en blinde geleide honden.

Op ‘t Hogt kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van reeds betaalde kosten.

 

Minderjarigen:

- Ouders blijven altijd  zelf verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun kind.

- Gebruik van speeltoestellen en de centrale ruimten zijn op eigen risico.

In het geval dat kinderen zelfstandig deelnemen aan een kamp of activiteit gelden de volgende voorwaarden:

- Ouders zijn in  noodgevallen altijd bereikbaar.

- Ouders melden vooraf bijzonderheden, die relevant zijn voor het verblijf en het volgen van de workshop, over het kind.

- In geval van ernstig en herhaaldelijke overschrijding van gedragsregels door minderjarigen, wordt er altijd contact gelegd met de ouders. Bij besluit tot verwijdering dient het kind direct opgehaald te worden en volgt geen restitutie.

- Blijkt een kind, om bepaalde redenen, niet geschikt voor deelname aan een opgegeven activiteit wordt het hiervan uitgesloten. Dit wordt aan de ouders doorgegeven.

Gebruik gratis WiFi:

- Theaterboerderij Op ‘t Hogt is afhankelijk van de prestatie van de provider en kan daarom geen garantie geven op de toegang tot en de snelheid en beschikbaarheid van het netwerk.

Reservering, betaling en bevestiging:

- Reserveren kunt je zowel telefonisch als per e-mail. Na bevestiging van Op ’t Hogt en je (aan)betaling is je reservering definitief.

- Factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

- Begint je verblijf binnen 14 dagen na reservering dient je per ommegaande te betalen.

- Je betaalt op de dag van aankomst wanneer je niet gereserveerd hebt.

 

Aankomst en vertrek:

- Aankomst na 14:00 uur. Graag eerst melden dat je er bent. Wij begeleiden je dan naar je verblijfplaats.

- Vertrek uiterlijk 12.00 uur. Graag nemen wij afscheid van je; laat even weten dat je vertrekt. Je verblijf of kampeerplaats zien wij dan graag weer leeg en schoon tegemoet.

- Begint je verblijf eerder of duurt het langer als de hierboven vermelde tijden, is er de mogelijkheid om je bagage in bewaring te geven.

- Later op de dag vertrekken of eerder aankomen? Overleg met ons, dan kunnen we bekijken of dit kan. We zullen voor het extra verblijf het bezoekerstarief hanteren.

 

Annulering:

- Kunt je onverhoopt niet komen, laat ons dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail weten. Mogelijk kunnen wij de daardoor vrijgevallen plaats alsnog aan derden aanbieden.

- Bij annulering van de camping tot 2 weken voor de datum van reservering, krijg je de reeds betaalde kosten retour. Wij brengen € 50,- administratiekosten in rekening.

- Bij annulering van een workshop tot 1 maand voor de datum van reservering, krijgt je de reeds betaalde kosten retour. Wij brengen € 50,- administratiekosten in rekening.

- Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van campingreservering of 1 maand van de workshopreservering bent je het volledige bedrag verschuldigd. Je kunt altijd aan iemand anders je reservering geven.

- Wil je dit risico niet zelf dragen biedt een annuleringsverzekering uitkomst.

 - Blijken er bij een workshop onvoldoende deelnemers kan Theaterboerderij Op ’t Hogt tot twee weken voor het begin van de workshop annuleren. Je wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht. Reeds betaalde inschrijvingen worden volledig terugbetaald.

Overige voorwaarden:

- Mochten er zich situaties voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zoekt  Op 't Hogt in alle redelijkheid en billijkheid naar de beste oplossing.

  

AVG Privacy-verklaring

In contact met ons worden er persoonlijke gegevens uitgewisseld. We krijgen je naam, telefoonnummer, e-mailadres en vaak ook je huisadres. Deze gegevens gebruiken wij voor het doen van de administratie en om te kunnen communiceren met je.

Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Wij geven deze gegevens nooit aan uit handen. Als buiten onze organisatie gegevens van je bekend zijn, zoals bij onze accountant, de nieuwsbriefapp en het bedrijf waar de boekingsmodule is ondergebracht, hebben zij allen verklaard met de grootste zorg om te gaan met de gegevens en ten alle tijden er mee omgaan zoals vereist is in de AVG.

Voor de boekhouding bewaren we de gegevens 15 jaar, hierna wordt ze vernietigd.

Voor de communicatie bewaren we telefoonnummer en emailadres, tenzij je aangeeft dit niet langer te willen.

Foto’s en beeldmateriaal

We maken gedurende het jaar foto’s en video’s op en rondom Op ‘t Hogt. De foto’s worden gebruikt voor diverse marketing doeleinden, zoals de Facebookpagina, Instagram en de website. Tevens worden ze gebruikt door derden; o.a. Stichting Natuurkampeerterreinen, Airbnb en Booking.com. 

Mocht je bezwaar hebben dat jij, je gezin of je kampeermiddel op de foto of video gezet wordt, dan horen we dit graag.